# Слово        
1ashore[əˈʃɔː]
2contradict[ˌkɒntrəˈdɪkt]
3counterpart[ˈkaʊntəpɑːt]
4devoid[dɪˈvɔɪd]
5diverge[daɪˈvɜːdʒ]
6elude[ɪˈluːd]
7embryo[ˈɛmbrɪəʊ]
8fend[fɛnd]
9fictitious[fɪkˈtɪʃəs]
10gazette[ɡəˈzɛt]
11homogeneous[həˈmɒdʒɪnəs]
12obstruct[əbˈstrʌkt]
13plunge[plʌndʒ]
14prolong[prəˈlɒŋ]
15publicize[ˈpʌblɪsaɪz]
16sparse[spɑːs]
17surplus[ˈsɜːpləs]
18theorize[ˈθɪəraɪz]
19verify[ˈvɛrɪfaɪ]
20vigorous[ˈvɪɡ(ə)rəs]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help