# Слово        
1adjoining[əˈdʒɔɪnɪŋ]
2allege[əˈlɛdʒ]
3arch[ɑːtʃ], [ɑːtl]
4assemble[əˈsɛmb(ə)l]
5casualty[ˈkæʒʊəltɪ]
6erect[ɪˈrɛkt]
7foul[faʊl]
8hectare[ˈhɛk|tɑː,-ˈhɛktɛə]
9heighten[haɪtn]
10hospitality[ˌhɒspɪˈtælɪtɪ]
11mansion[ˈmænʃ(ə)n]
12outnumber[aʊtˈnʌmbə]
13overjoyed[ˌəʊvəˈdʒɔɪd]
14pasture[ˈpɑːstʃə]
15petition[pɪˈtɪʃ(ə)n]
16renovate[ˈrɛnəveɪt]
17revise[rɪˈvaɪz]
18slab[slæb]
19terrace[ˈtɛrɪs]
20turf[tɜːf]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help