# Слово        
1beforehand[bɪˈfɔːhænd]
2centigrade[ˈsɛntɪɡreɪd]
3chatter[ˈtʃætə]
4concerto[kənˈtʃɜː|təʊ], [-kənˈtʃɜːtəʊz]
5condense[kənˈdɛns]
6cove[kəʊv]
7deteriorate[dɪˈtɪərɪəreɪt]
8exterior[ɪkˈstɪ(ə)rɪə]
9freeway[ˈfriːweɪ]
10hearty[ˈhɑːtɪ]
11hospitable[ˈhɒspɪ|təb(ə)l,hɒˈspɪtəb(ə)l-]
12manor[ˈmænə]
13monastery[ˈmɒnəstrɪ]
14nursery[ˈnɜːs(ə)rɪ]
15outstretched[ˌaʊtˈstrɛtʃt]
16parcel[ˈpɑːs(ə)l]
17profile[ˈprəʊfaɪl]
18vivacious[vɪˈveɪʃəs]
19winding[ˈwaɪndɪŋ]
20zip[zɪp]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help