# Слово        
1assess[əˈsɛs]
2astonish[əˈstɒnɪʃ]
3commence[kəˈmɛns]
4essence[ˈɛs(ə)ns]
5extract[ˈɛkstrækt]
6fabulous[ˈfæbjʊləs]
7haste[heɪst]
8impulse[ˈɪmpʌls]
9latter[ˈlætə]
10molecule[ˈmɒlɪkjuːl]
11ongoing[ˈɒnˌɡəʊɪŋ]
12pharmaceutical[ˌfɑːməˈsjuːtɪk(ə)l]
13precise[prɪˈsaɪs]
14proximity[prɒkˈsɪmɪtɪ]
15publicity[pʌˈblɪsɪtɪ]
16remedy[ˈrɛmɪdɪ]
17significance[sɪɡˈnɪfɪkəns]
18subsequent[ˈsʌbsɪkwənt]
19synthetic[sɪnˈθɛtɪk]
20terminal[ˈtɜːmɪn(ə)l]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help