# Слово        
1bankrupt[ˈbæŋkrʌpt]
2conform[kənˈfɔːm]
3employ[ɪmˈplɔɪ]
4expel[ɪkˈspɛl]
5extension[ɪkˈstɛnʃ(ə)n]
6forthcoming[ˌfɔːθˈkʌmɪŋ]
7furnish[ˈfɜːnɪʃ]
8hygiene[ˈhaɪdʒiːn]
9hygienic[haɪˈdʒiːnɪk,-haɪˈdʒiːnɪk(ə)l]
10landlord[ˈlændlɔːd]
11lease[liːs]
12mandatory[ˈmændət(ə)rɪ]
13mend[mɛnd]
14mortgage[ˈmɔːɡɪdʒ]
15personnel[ˌpɜːsəˈnɛl]
16plumbing[ˈplʌmɪŋ]
17tenant[ˈtɛnənt]
18trendy[ˈtrɛndɪ]
19utility[juːˈtɪlɪtɪ]
20whereby[wɛəˈbaɪ]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help