# Слово        
1astounded[əˈstaʊnd]
2attribute[əˈtrɪbjuːt]
3bilingual[baɪˈlɪŋɡwəl]
4clone[kləʊn]
5colloquial[kəˈləʊkwɪəl]
6cosmetics[kɒzˈmɛtɪk]
7dash[dæʃ]
8disgust[dɪsˈɡʌst]
9fluorescent[flʊ(ə)ˈrɛs(ə)nt]
10furious[ˈfjʊ(ə)rɪəs]
11gulf[ɡʌlf]
12humanities[hjʊˈmænɪtɪ]
13knot[nɒt]
14linguist[ˈlɪŋɡwɪst]
15participant[pɑːˈtɪsɪpənt]
16plausible[ˈplɔːzəb(ə)l]
17ritual[ˈrɪtjʊəl, -tʃʊə-]
18sibling[ˈsɪblɪŋ]
19skinny[ˈskɪnɪ]
20vague[veɪɡ]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help