# Слово        
1acute[əˈkjuːt]
2aggression[əˈɡrɛʃ(ə)n]
3banquet[ˈbæŋkwɪt]
4biography[baɪˈɒɡrəfɪ]
5boost[buːst]
6clap[klæp]
7compel[kəmˈpɛl]
8dominance[ˈdɒmɪnəns]
9gorgeous[ˈɡɔːdʒəs]
10inevitable[ɪˈnɛvɪtəbl]
11legacy[ˈlɛɡəsɪ]
12masterpiece[ˈmɑːstəpiːs]
13multiple[ˈmʌltɪp(ə)l]
14narrate[nəˈreɪt]
15notorious[nə(ʊ)ˈtɔːrɪəs]
16outdated[ˌaʊtˈdeɪtɪd]
17overall[ˌəʊvəˈrɔːl]
18partiality[ˌpɑːʃɪˈælɪtɪ]
19spontaneous[spɒnˈteɪnɪəs]
20virtue[ˈvɜːtʃuː]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help