# Слово        
1allot[əˈlɒt]
2appall[əˈpɔːl]
3cache[kæʃ]
4convenience[kənˈviːnɪəns]
5dearth[dɜːθ]
6deliberate[dɪˈlɪbəreɪt]
7dire[ˈdaɪə]
8elapse[ɪˈlæps]
9empathy[ˈɛmpəθɪ]
10fanciful[ˈfænsɪf(ə)l]
11gripe[ɡraɪp]
12grueling[ˈɡrʊəlɪŋ]
13mundane[mʌnˈdeɪn]
14opt[ɒpt]
15outrage[ˈaʊtreɪdʒ]
16paltry[ˈpɔːltrɪ]
17rectify[ˈrɛktɪfaɪ]
18resourceful[rɪˈzɔːs|f(ə)l,rɪˈsɔːsf(ə)l-]
19sustenance[ˈsʌstənəns]
20tedious[ˈtiːdɪəs]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help