# Слово        
1alliance[əˈlaɪəns]
2applause[əˈplɔːz]
3armed[ɑːmd]
4authoritative[ɔːˈθɒrɪtətɪv]
5ceremony[ˈsɛrɪmənɪ]
6culture[ˈkʌltʃə]
7defense[dɪˈfɛns]
8detail[ˈdiːteɪl]
9diverse[daɪˈvɜːs]
10enchant[ɪnˈtʃɑːnt]
11equip[ɪˈkwɪp]
12exception[ɪkˈsɛpʃ(ə)n]
13genre[ˈʒɒnrə]
14impact[ɪmˈpækt]
15lure[l(j)ʊə]
16obstacle[ˈɒbstək(ə)l]
17shelter[ˈʃɛltə]
18sort[sɔːt]
19supply[ˈsʌplɪ]
20vain[veɪn]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help