# Слово        
1basis[ˈbeɪsɪs]
2biology[baɪˈɒlədʒɪ]
3cage[keɪdʒ]
4colleague[ˈkɒliːɡ]
5colony[ˈkɒlənɪ]
6debate[dɪˈbeɪt]
7depart[diːˈpɑːt]
8depress[dɪˈprɛs]
9factual[ˈfæktʃʊəl]
10fascinate[ˈfæsɪneɪt]
11mission[ˈmɪʃ(ə)n]
12nevertheless[ˌnɛvəðəˈlɛs]
13occupation[ˌɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n]
14overseas[ˌəʊvəˈsiː(z)]
15persuade[pəˈsweɪd]
16route[ruːt]
17ruins[ˈruːɪn]
18scholar[ˈskɒlə]
19significant[sɪɡˈnɪfɪkənt]
20volcano[vɒlˈkeɪn|əʊ], [-vɒlˈkeɪnəʊz]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help