# Слово        
1bath[bɑːθ]
2bend[bɛnd]
3chew[tʃuː]
4disabled[dɪsˈeɪbld]
5fantastic[fænˈtæstɪk]
6fiction[ˈfɪkʃ(ə)n]
7flag[flæɡ]
8inspect[ɪnˈspɛkt]
9journal[ˈdʒɜːn(ə)l]
10liquid[ˈlɪkwɪd]
11marvel[ˈmɑːv(ə)l]
12nutrient[ˈnjuːtrɪənt]
13overcome[ˌəʊvəˈkʌm]
14recall[rɪˈkɔːl]
15regret[rɪˈɡrɛt]
16soul[səʊl]
17sufficient[səˈfɪʃ(ə)nt]
18surgery[ˈsɜːdʒ(ə)rɪ]
19tough[tʌf]
20tube[tjuːb]
Упражнения

Уровни

Тренажер
Help
Рауан
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Thank you!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: riskk@mail.ru

Phone: 777 614 50 20
Close
Help